Friesland

Plaatsen

Wikipedia

Copyright Wikipedia en bijdragers.

Tijdlijn

Media

Referenties

 1. Gemeente Veenwouden Burgerlijke Stand VeenwoudenVeenwouden Marriage record for Ruurd Pieters van der Noord & Trijntje Annes Zijlstra, civil registry of marriages, Veenwouden, 1814-04-09, record 2
 2. Gemeente Dantumadeel Burgerlijke Stand DantumadeelDantumadeel Death record for Hittje Sybes, civil registry of deaths, Dantumadeel, 1825-06-06, sheet 17
 3. Nederlands Hervormde Kerk Marriage records Nederlands Hervormde Kerk Buitenpost en LutjepostBuitenpost en Lutjepost Marriage record for Jan Beerns & Trijntje Willems, marriage records Nederlands Hervormde Kerk, Buitenpost en Lutjepost, 1764-08-12
 4. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Death record for Pieter Jans Feenstra, civil registry of deaths, Achtkarspelen, 1823, sheet 3
 5. Gemeente Blija Burgerlijke Stand BlijaBlija Marriage record for Bauke Pieters Hoekstra & Grietje Rinzes van der Ploeg, civil registry of births, Blija, 1814-02-16, record 1
 6. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Marriage record for Sjoerd Oedses Stienstra & Jitske Harmens Hoekstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1835-10-07, records 48
 7. Nederlands Hervormde Kerk Marriages, Nederlands Hervormde Kerk, Foudgum & RaardRaard Marriage record for Douwe Hoites & Sijke Tjepkes, marriages, Nederlands Hervormde Kerk Foudgum & Raard, 1787-05-27
 8. Gemeente Oostdongeradeel Burgerlijke Stand OostdongeradeelOostdongeradeel Death record for Renske Douwes, civil registry of deaths, Oostdongeradeel, 1821-06-19, sheet 9
 9. Nederlands Hervormde Kerk Baptisms, Nederlands Hervormde Kerk, RaardRaard Baptism record for Rinske Douwes, baptisms, Nederlands Hervormde Kerk, Raard, 1787-08-17
 10. Nederlands Hervormde kerk Registry of marriages, Nederlands Hervormde kerk, DrogehamDrogeham Marriage record for Pieter Jans & Jetske Harmens, registry of marriages, Nederlands Hervormde kerk, Drogeham, 1796-12-10
 11. Nederlands Hervormde Kerk Surhuizum Marriage records Nederlands Hervormde Kerk SurhuizumSurhuizum Marriage record for Folkert Roels & Janke Lammerts, marriages Nederlands Hervormde Kerk Surhuizum, 1803-05-15
 12. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Marriage record for Jan Pieters Feenstra & Grytje Folkerts Los, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1831-11-04, records 36-37
 13. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Marriage record for Jurjen Rinzes de Vries & Systske Pieters Veenstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1826-06-24, record 33
 14. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 68
 15. Nederlands Hervormde Kerk Registry of marriages, Nederlands Hervormde Kerk, RinsumageestRinsumageest Marriage record for Jacob Botes & Rinske Douwes, marriages, Nederlands Hervormde Kerk, Rinsumageest, 1808-07-30
 16. Gemeente Dokkum Burgerlijke Stand DokkumDokkum Marriage record for Albert Harms Elfring & Syke Jacobs Damsma, civil registry of marriages, Dokkum, 1835-10-04, record 29
 17. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 61
 18. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Birth record for Grietje Folkerts, civil registry of births, Achtkarspelen, 1811-08-06, record 114
 19. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 719
 20. Grietenij Franekeradeel Burgerlijke Stand FranekeradeelFranekeradeel Marriage record for Aan Jans Mud & Sara Baukes Hoekstra, civil registry of marriages, Franekeradeel, 1838-12-15, record 47
 21. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Pieter Harms Elfring & Durkje Alles Boonstra, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1839-06-23, record 103
 22. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 816
 23. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1848-1859, sheet 199
 24. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 121
 25. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 166
 26. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 173
 27. Grietenij Wonseradeel Burgerlijke Stand WonseradeelWonseradeel Birth record for Sara Baukes Hoekstra, civil registry of births, Wonseradeel, 1820-03-29, record 72
 28. Gemeente Sappemeer Burgerlijke Stand SappemeerSappemeer Death record for Albert Elfring, civil registry of deaths, Sappemeer, 1882-02-02, record 9
 29. Gemeente Groningen Burgerlijke Stand GroningenGroningen Marriage record for Hindrik Bakker & Aaltje Harms Elfring, civil registry of marriages, Groningen, 1836-10-06, record 232
 30. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Harm Elfring & Trijntje van der Noord, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1862-11-22, record 195
 31. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Jan van der Noord & Eltje Feijes Venema, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1876-04-08, record 30
 32. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Jan van der Noord & Jetske Zwaluw, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1881-05-25, record 84
 33. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Anne Ruurds van der Noord & Grietje Jacobs Visser, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1836-03-06, record 27
 34. Gemeente Dokkum Burgerlijke Stand DokkumDokkum Death record for Jacob Botes Damsma, civil registry of deaths, Dokkum, 1838-06-28, sheet 10
 35. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Birth record for Trijntje van der Noord, civil registry of births, Leeuwarden, 1842-01-10, record 22
 36. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 180
 37. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Jan Feenstra & Grietje Mud, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1870-04-23, record 35
 38. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1904-1922, sheet 120
 39. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Jan van der Noord & Gerarda Molenaar, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1897-12-29, record 245
 40. Gemeente Franeker Burgerlijke Stand FranekerFraneker Birth record for Grietje Mud, civil registry of births, Franeker, 1847-04-07, sheet 30
 41. Gemeente Amsterdam Burgerlijke Stand AmsterdamAmsterdam Marriage record for Jan Feenstra & Renske Elfring, civil registry of marriages, Amsterdam, 1898-03-02, record 590
 42. Gemeente Hoogezand Burgerlijke Stand Hoogezand Birth record for Renske Elfring, civil registry of births, Hoogezand, 1875, record 95
 43. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1922-1939, archive 1002, inventory 4973, Feenstra, Jan
 44. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Death record for Jan Pieters Feenstra, civil registry of deaths, Leeuwarden, 1887-11-21, record 590
 45. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Death record for Grietje Folkerts Los, civil registry of deaths, Leeuwarden, 1881-06-06, record 341
 46. Gemeente Delfzijl Burgerlijke Stand Delfzijl Birth record for Jan Feenstra, civil registry of births, Delfzijl, 1899-03-30, records 59
 47. Gemeente Uteringadeel Burgerlijke Stand UteringadeelUteringadeel Birth record for Jan Feenstra, civil registry of births, Uteringadeel, 1871-02-04, record 13
 48. Gemeente Idaarderadeel Burgerlijke Stand IdaarderadeelIdaarderadeel Birth record for Pieter Feenstra, civil registry of births, Idaarderadeel, 1874-08-11, record 104
 49. Gemeente Smallingerland Burgerlijke Stand Smallingerland Death record for Pieter Feenstra, civil registry of deaths, Smallingerland, 1875-02-09, records 26
 50. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Birth record for Pieter Feenstra, civil registry of births, Leeuwarden, 1875-11-15, record 760
 51. Gemeente Smallingerland Burgerlijke Stand Smallingerland Birth record for Folkert Feenstra, civil registry of births, Smallingerland, 1880-07-08, record 161
 52. Gemeente Menaldumadeel Burgerlijke Stand MenaldumadeelMenaldumadeel Birth record for Aan Feenstra, civil registry of births, Menaldumadeel, 1872-12-02, record 303
 53. Gemeente Groningen Burgerlijke Stand GroningenGroningen Death record for Aan Feenstra, civil registry of deaths, Groningen, 1924-12-23, record 1347
 54. Gemeente Smallingerland Burgerlijke Stand Smallingerland Birth record for Wieger Feenstra, civil registry of births, Smallingerland, 1873-07-22, records 167-170
 55. Gemeente Ferwerderadeel Burgerlijke Stand FerwerderadeelFerwerderadeel Death record for Sara Feenstra, civil registry of deaths, Ferwerderadeel, 1907-04-19, record 41
 56. Gemeente Opsterland Burgerlijke Stand OpsterlandOpsterland Birth record for Folkert Feenstra, civil registry of births, Opsterland, 1881-11-10, record 373
 57. Gemeente Zierikzee Burgerlijke Stand ZierikzeeZierikzee Death record for Folkert Feenstra, civil registry of deaths, Zierikzee, 1908, record 110
 58. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Fedde Feenstra & Pietertje Veen, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1914-01-31, record 16
 59. Gemeente Oosterhesselen Burgerlijke Stand OosterhesselenOosterhesselen Marriage record for Folkert Feenstra & Pietertje Veen, civil registry of marriages, Oosterhesselen, 1906-06-15, record 12
 60. Rechtbank Rotterdam Civil registry Rechtbank RotterdamRotterdam Birth record for Grietje Feenstra, civil registry of births, Rechtbank Rotterdam, 1907-01-03, record 102
 61. Rechtbank Rotterdam Civil registry Rechtbank RotterdamRotterdam Birth record for Trijntje Feenstra, civil registry of births, Rechtbank Rotterdam, 1903, record 4632
 62. Grave of Harm Feenstra & Geertje ZijdaZaandam Grave of Harm Feenstra & Geertje Zijda
 63. Gemeente Amsterdam Burgerlijke Stand AmsterdamAmsterdam Marriage record for Harm Feenstra & Geertje Zijda, civil registry of marriages, Amsterdam, 1928-09-27, record 596
 64. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Death record for Jan Feenstra, civil registry of deaths, Leeuwarden, 1919-03-31, record 229
 65. Gemeente Tietjerksteradeel Bevolkingsregister TietjerksteradeelTietjerksteradeel Civil registry, Tietjerksteradeel, 1914-1939, sheet 1364
 66. Gemeente Leeuwarderadeel Burgerlijke Stand LeeuwarderadeelLeeuwarderadeel Death record for Grietje Mud, civil registry of deaths, Leeuwarderadeel, 1925-01-22, record 13
 67. Grave of Jan FeenstraEde Grave of Jan Feenstra
 68. Gemeente Amsterdam Burgerlijke Stand AmsterdamAmsterdam Marriage record for Auke van der Meer & Grietje Feenstra, civil registry of marriages, Amsterdam, 1928-02-16, record 87
 69. De Twentsche Courant Tubantia Obituary for Nell FeenstraAlmelo Obituary for Nell Feenstra Opgevraagd op 12 juni 2019
 70. Gemeente Groningen Burgerlijke Stand GroningenGroningen Death record for Fedde Feenstra, civil registry of deaths, Groningen, 1942-10-15, record 1526