Burgerlijke Stand Blija

Media

Facts

References

  1. Grietenij Franekeradeel Burgerlijke Stand FranekeradeelFranekeradeelMarriage record for Aan Jans Mud & Sara Baukes Hoekstra, civil registry of marriages, Franekeradeel, 1838-12-15, record 47
  2. Gemeente Blija Burgerlijke Stand BlijaBlijaMarriage record for Bauke Pieters Hoekstra & Grietje Rinzes van der Ploeg, civil registry of births, Blija, 1814-02-16, record 1