Burgerlijke Stand Franeker

Media

Facts

References

  1. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1904-1922, sheet 120
  2. Gemeente Franeker Burgerlijke Stand FranekerFraneker Birth record for Grietje Mud, civil registry of births, Franeker, 1847-04-07, sheet 30