Baptisms Nederduits Hervormde Kerk Breda

Media

Facts

References

  1. Nederduits Hervormde Kerk Baptisms Nederduits Hervormde Kerk BredaBredaBaptism record for Johanna Catharina Cantillon, 1756-02-26