Aalsum

Places

Wikipedia

Timeline

References

  1. Gemeente Oostdongeradeel Burgerlijke Stand OostdongeradeelOostdongeradeel Death record for Renske Douwes, civil registry of deaths, Oostdongeradeel, 1821-06-19, sheet 9