Harm Feenstra

Birth
in Rotterdam[1]
Death
September 25, 1900 in Zaandijk[1]

Places

About

Family

They are the child of Jan Feenstra, Renske Elfring. They grew up with 7 siblings.

Ancestral names include Alberts, Annes, Beerns, Clases, Damsma, Douwes, Duintjer, Eenjes, Elfring, Feenstra, Gerrits, Harms, Heds, Heres, Hoekstra, Hofmeijer, Hoites, Hud, Jongbloed, Los, Louws, Lykeles, Mud, Oepkes, Pieters, Sybes, Tjeerds, Tjepkes, Van der Meer, Van der Noord, Van der Ploeg, Visser, Willems, Zijlstra.

Timeline

Media

References

 1. Gemeente Zaandijk Burgerlijke Stand ZaandijkZaandijk Civil registry of deaths, Zaandijk, 1900-09-25, record 28
 2. Gemeente Delfzijl Burgerlijke Stand Delfzijl Birth record for Jan Feenstra, civil registry of births, Delfzijl, 1899-03-30, records 59
 3. Gemeente Tietjerksteradeel Bevolkingsregister TietjerksteradeelTietjerksteradeel Civil registry, Tietjerksteradeel, 1914-1939, sheet 1364
 4. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1922-1939, archive 1002, inventory 4973, Feenstra, Jan
 5. Grave of Jan Feenstra & Petronella van Niekerk Grave of Jan Feenstra & Petronella van Niekerk
 6. Rechtbank Rotterdam Civil registry Rechtbank RotterdamRotterdam Civil registry of births, Rechtbank Rotterdam, 1904-08-18, record 8176
 7. Grave of Harm Feenstra & Geertje ZijdaZaandam Grave of Harm Feenstra & Geertje Zijda
 8. Gemeente Zaandam Burgerlijke stand ZaandamZaandam Civil registry of deaths, Zaandam, 1937-01-23, record 37
 9. Gemeente Rotterdam Burgerlijke Stand RotterdamRotterdam private (in order to protect people's privacy)
 10. Rechtbank Rotterdam Civil registry Rechtbank RotterdamRotterdam Birth record for Grietje Feenstra, civil registry of births, Rechtbank Rotterdam, 1907-01-03, record 102
 11. Gemeente Amsterdam Burgerlijke Stand AmsterdamAmsterdam Marriage record for Auke van der Meer & Grietje Feenstra, civil registry of marriages, Amsterdam, 1928-02-16, record 87
 12. Gemeente Zaandam Burgerlijke stand ZaandamZaandam Birth record for Sijke Feenstra, civil registry of births, Zaandam, 1914-05-25, record 257
 13. Rechtbank Rotterdam Civil registry Rechtbank RotterdamRotterdam Birth record for Boukje Feenstra, civil registry of births, Rechtbank Rotterdam, 1908-06-03, record 6109
 14. Gemeente Amsterdam Burgerlijke Stand AmsterdamAmsterdam Marriage record for Willem hendrikus Oogjen & Boukje Feenstra, civil registry of marriages, Amsterdam, 1927-07-28, record 415
 15. Rechtbank Rotterdam Civil registry Rechtbank RotterdamRotterdam Birth record for Trijntje Feenstra, civil registry of births, Rechtbank Rotterdam, 1903, record 4632
 16. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 61
 17. Gemeente Dokkum Burgerlijke Stand DokkumDokkum Marriage record for Albert Harms Elfring & Syke Jacobs Damsma, civil registry of marriages, Dokkum, 1835-10-04, record 29
 18. Kerkelijke Gemeente Veendam Baptisms & marriages, Kerkelijke Gemeente VeendamVeendam Baptism record for Albert Elfring, baptisms, Kerkelijke Gemeente Veendam, 1804-07-15
 19. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Marriage record for Sjoerd Oedses Stienstra & Jitske Harmens Hoekstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1835-10-07, records 48
 20. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Marriage record for Jan Pieters Feenstra & Grytje Folkerts Los, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1831-11-04, records 36-37
 21. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 68
 22. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Birth record for Grietje Folkerts, civil registry of births, Achtkarspelen, 1811-08-06, record 114
 23. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 719
 24. Grietenij Franekeradeel Burgerlijke Stand FranekeradeelFranekeradeel Marriage record for Aan Jans Mud & Sara Baukes Hoekstra, civil registry of marriages, Franekeradeel, 1838-12-15, record 47
 25. Gemeente Blija Burgerlijke Stand BlijaBlija Marriage record for Bauke Pieters Hoekstra & Grietje Rinzes van der Ploeg, civil registry of births, Blija, 1814-02-16, record 1
 26. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Anne Ruurds van der Noord & Grietje Jacobs Visser, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1836-03-06, record 27
 27. Gemeente Veenwouden Burgerlijke Stand VeenwoudenVeenwouden Marriage record for Ruurd Pieters van der Noord & Trijntje Annes Zijlstra, civil registry of marriages, Veenwouden, 1814-04-09, record 2
 28. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 816
 29. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1848-1859, sheet 199
 30. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 121
 31. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1859-1876, sheet 166
 32. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Population registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 173
 33. Grietenij Wonseradeel Burgerlijke Stand WonseradeelWonseradeel Birth record for Sara Baukes Hoekstra, civil registry of births, Wonseradeel, 1820-03-29, record 72
 34. Gemeente Oostdongeradeel Burgerlijke Stand OostdongeradeelOostdongeradeel Death record for Renske Douwes, civil registry of deaths, Oostdongeradeel, 1821-06-19, sheet 9
 35. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Death record for Pieter Jans Feenstra, civil registry of deaths, Achtkarspelen, 1823, sheet 3
 36. Gemeente Dantumadeel Burgerlijke Stand DantumadeelDantumadeel Death record for Hittje Sybes, civil registry of deaths, Dantumadeel, 1825-06-06, sheet 17
 37. Gemeente Sappemeer Burgerlijke Stand SappemeerSappemeer Death record for Albert Elfring, civil registry of deaths, Sappemeer, 1882-02-02, record 9
 38. Gemeente Groningen Burgerlijke Stand GroningenGroningen Marriage record for Hindrik Bakker & Aaltje Harms Elfring, civil registry of marriages, Groningen, 1836-10-06, record 232
 39. Gemeente Dokkum Burgerlijke Stand DokkumDokkum Death record for Jacob Botes Damsma, civil registry of deaths, Dokkum, 1838-06-28, sheet 10
 40. Gemeente Leek Burgerlijke Stand LeekLeek Birth record for Harm Elfring, civil registry of births, Leek, 1838-11-12, record 120
 41. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1876-1904, sheet 180
 42. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Birth record for Trijntje van der Noord, civil registry of births, Leeuwarden, 1842-01-10, record 22
 43. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Marriage record for Jan Feenstra & Grietje Mud, civil registry of marriages, Leeuwarden, 1870-04-23, record 35
 44. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister Leeuwarden Civil registry, Leeuwarden, 1904-1922, sheet 120
 45. Gemeente Franeker Burgerlijke Stand FranekerFraneker Birth record for Grietje Mud, civil registry of births, Franeker, 1847-04-07, sheet 30
 46. Gemeente Veendam Burgerlijke Stand VeendamVeendam Death record for Jantje Alberts Duintjer, civil registry of deaths, Veendam, 1848-04-1, record 70
 47. Gemeente Amsterdam Burgerlijke Stand AmsterdamAmsterdam Marriage record for Jan Feenstra & Renske Elfring, civil registry of marriages, Amsterdam, 1898-03-02, record 590
 48. Gemeente Uteringadeel Burgerlijke Stand UteringadeelUteringadeel Birth record for Jan Feenstra, civil registry of births, Uteringadeel, 1871-02-04, record 13
 49. Gemeente Hoogezand Burgerlijke Stand Hoogezand Birth record for Renske Elfring, civil registry of births, Hoogezand, 1875, record 95
 50. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Death record for Grietje Folkerts Los, civil registry of deaths, Leeuwarden, 1881-06-06, record 341
 51. Gemeente Sappemeer Burgerlijke Stand SappemeerSappemeer Death record for Syke Jacobs Damsma, civil registry of deaths, Sappemeer, 1883-04-05, record 40
 52. Gemeente Leeuwarden Burgerlijke Stand LeeuwardenLeeuwarden Death record for Jan Pieters Feenstra, civil registry of deaths, Leeuwarden, 1887-11-21, record 590