Den 4en februarij Thomas Lanckister Engelsman Soldaet onder capiteijn Wentwort Ende Henrickgen Willems van Rheenen wedue van Claes Jansen glaesmaker seijde Woonende alhier dese zijn Alhier ghetrout den 26 februarij 1626 Transcript by Carmen Louwe, 2019.