Het Nieuws van den Dag, 1898-07-28, page 16

Appearances