Residence of Rinske Douwes

sometime before June 17, 1821 in
Aalsum
[1]

Media

References

  1. Gemeente Oostdongeradeel Burgerlijke Stand OostdongeradeelOostdongeradeelDeath record for Renske Douwes, civil registry of deaths, Oostdongeradeel, 1821-06-19, sheet 9