Residence of Petronella Van Niekerk

sometime before October 29, 1923 in
10
[1][2]

Media

References

  1. Gemeente Oldenzaal Burgerlijke Stand OldenzaalOldenzaalMarriage record for Jan Feenstra & Petronella van Niekerk, civil registry of marriages, Oldenzaal, 1923-10-20, record 51
  2. Gemeente Tietjerksteradeel Bevolkingsregister TietjerksteradeelTietjerksteradeelCivil registry, Tietjerksteradeel, 1914-1939, sheet 1364