Birth of Grietje Mud

April 6, 1847 in
Franeker
[1][2]

Witnesses

Media

References

  1. Gemeente Leeuwarden Bevolkingsregister LeeuwardenCivil registry, Leeuwarden, 1904-1922, sheet 120
  2. Gemeente Franeker Burgerlijke Stand FranekerFranekerBirth record for Grietje Mud, civil registry of births, Franeker, 1847-04-07, sheet 30