Birth of Jitske Harmens Hoekstra

July 16, 1780 in Harkema-Opeinde[1]

Media

References

  1. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Marriage record for Sjoerd Oedses Stienstra & Jitske Harmens Hoekstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1835-10-07, records 48