Marriage of Sjoerd Oedses Stienstra, Jitske Harmens Hoekstra

October 7, 1835 in Achtkarspelen[1]

Media

References

  1. Grietenij/Gemeente Achtkarspelen Burgerlijke Stand Achtkarspelen Marriage record for Sjoerd Oedses Stienstra & Jitske Harmens Hoekstra, civil registry of marriages, Achtkarspelen, 1835-10-07, records 48