Birth record for Sara Baukes Hoekstra, civil registry of births, Wonseradeel, 1820-03-29, record 72

Media

Facts

References

  1. Grietenij Franekeradeel Burgerlijke Stand FranekeradeelFranekeradeel Marriage record for Aan Jans Mud & Sara Baukes Hoekstra, civil registry of marriages, Franekeradeel, 1838-12-15, record 47